Sảnh phòng khách

sanh phong khach c thao 1

Phòng khách

phong khach c thao 1

phong khach c thao 2

Bàn ăn

ban an c thao 1

Phòng bếp

phong bep c thao 1

phong bep c thao 2

phong bep c thao 3

phong bep c thao 4

phong bep c thao 5

WC trệt

wc tret c thao 1

wc tret c thao 2

Phòng con gái 

phong con gai c thao 1

phong con gai c thao 2

Phòng con trai 13 tuổi

phong con trai 13 tuoi c thao 1

phong con trai 13 tuoi c thao 2

WC phòng con trai 13 tuổi

wc phong con trai 13t c thao 1

wc phong con trai 13t c thao 2

wc phong con trai 13t c thao 3

Phòng con trai 15 tuổi

phong con trai 15 tuoi c thao 1

WC phòng con trai 15 tuổi

wc phong con trai 15t c thao 1

wc phong con trai 15t c thao 2

wc phong con trai 15t c thao 3

Phòng học

phong hoc c thao 1

phong hoc c thao 2

Phòng Master

Ban công

ban cong phong master c thao 1

ban cong phong master c thao 2

ban cong phong master c thao 3

Phòng ngủ master

phong master c thao 1

phong master c thao 2

phong master c thao 3

phong master c thao 4

WC Master

wc phong master c thao 1

wc phong master c thao 2

wc phong master c thao 3

wc phong master c thao 4

wc phong master c thao 5

Phòng karaoke

phong karaoke c thao 1