Phòng Khách

phong khach indochine 1

phong khach indochine 2

phong khach indochine 3

phong khach indochine 4

 

Phòng Ngủ Master

phong ngu master indochine 1

phong ngu master indochine 2

 

WC Master

wc phong ngu master indochine 4

wc phong ngu master indochine 3

wc phong ngu master indochine 2

wc phong ngu master indochine 1

 

Phòng Ngủ Phụ

phong ngu phu indochine 1

phong ngu phu indochine 2

phong ngu phu indochine 3

phong ngu phu indochine 4