Phòng Khách

nhaxinh phong khach c hong 1

nhaxinh phong khach c hong 2

nhaxinh phong khach c hong 3

Cầu Thang

nhaxinh cau thang c hong 1

Phòng Ăn

nhaxinh phong an c hong 1

nhaxinh phong an c hong 2

Phòng Bếp

nhaxinh phong bep c hong 1

nhaxinh phong bep c hong 2

nhaxinh phong bep c hong 3

nhaxinh phong bep c hong 4

Phòng Master 1

nhaxinh phong master 1 c hong 1

nhaxinh phong master 1 c hong 2

nhaxinh phong master 1 c hong 3

nhaxinh phong master 1 c hong 4

WC Master 1

nhaxinh wc phong master 1 c hong 1

nhaxinh wc phong master 1 c hong 2

nhaxinh wc phong master 1 c hong 3

Phòng Master 2

nhaxinh phong master 2 c hong 1

nhaxinh phong master 2 c hong 2

nhaxinh phong master 2 c hong 3

nhaxinh phong master 2 c hong 4

WC Master 2

nhaxinh wc phong master 2 c hong 1

nhaxinh wc phong master 2 c hong 2

nhaxinh wc phong master 2 c hong 3

nhaxinh wc phong master 2 c hong 4