Sân vườn

san vuon c hanh 1

san vuon c hanh 2

Phòng khách

noi that phong khach c hanh 1

noi that phong khach c hanh 2

noi that phong khach c hanh 3

Cầu thang

cau thang c hanh 1

Phòng bếp

noi that phong bep c hanh 1

noi that phong bep c hanh 2

WC trệt

wc tret c hanh 2

wc tret c hanh 1

Phòng ngủ Master 1

noi that phong master 2 c hanh 1

noi that phong master 2 c hanh 2

noi that phong master 2 c hanh 3

Phòng Master 2

noi that phong master c hanh 1

noi that phong master c hanh 2

noi that phong master c hanh 3

WC Master

wc master c hanh 1

wc tret c hanh 3

Phòng ngủ 3

noi that phong ngu 3 c hanh 1

noi that phong ngu 3 c hanh 2

noi that phong ngu 3 c hanh 3

Phòng ngủ 4

noi that phong ngu 4 c hanh 1

noi that phong ngu 4 c hanh 2

noi that phong ngu 4 c hanh 3

Phòng gym

noi that phong gym c hanh 1

Phòng thờ

noi that phong tho c hanh 1