nha pho 4 tang c phuong 2

Phòng Khách

phong khach c phuong 1

phong khach c phuong 2

phong khach c phuong 3

Cầu Thang

cau thang c phuong 1

Phòng Bếp

phong bep c phuong 1

phong bep c phuong 2

WC

wc tret c phuong 1

wc tret c phuong 2

Phòng Làm Việc 1

phong lam viec 2 c phuong 1

phong lam viec 2 c phuong 2

phong lam viec 2 c phuong 3

Phòng Làm Việc 2

phong lam viec c phuong 1

phong lam viec c phuong 2

phong lam viec c phuong 3

phong lam viec c phuong 4

WC

wc c phuong 1

wc c phuong 2