thiết kế nhà phố hiện đại chú kỳ

Tầng trệt

Gara

gara chu ky 1

gara chu ky 2

gara chu ky 3

gara chu ky 4

WC trệt

wc tret 1

wc tret 2

Lầu 1

Phòng khách

noi that phong khach chu ky 1

noi that phong khach chu ky 2

noi that phong khach chu ky 3

Cầu thang

cau thang dep chu ky 1

Bàn ăn

noi that phong an chu ky 1

noi that phong an chu ky 2

Phòng bếp

noi that phong bepchu ky 1

noi that phong bepchu ky 2

WC lầu 1

wc lau 1 1

wc lau 1 2

Lầu 2

Phòng Master

noi that phong master chu ky 1

noi that phong master chu ky 2

noi that phong master chu ky 3

noi that phong master chu ky 4

Phòng thay đồ master

noi that phong master chu ky 5

noi that phong master chu ky 6

WC master

wc master 1 1

wc master 2 1

wc master 3 1

Phòng gym

noi that phong gym chu ky 1

noi that phong gym chu ky 2

Lầu 3

Phòng con gái

noi that phong con gai chu ky 1

noi that phong con gai chu ky 2

noi that phong con gai chu ky 3

noi that phong con gai chu ky 4

noi that phong con gai chu ky 5

noi that phong con gai chu ky 6

noi that phong con gai chu ky 7

WC con gái

wc con gai 1 1

wc con gai 2 1

wc con gai 3 1

Lầu 4

Phòng con trai

noi that phong con trai chu ky 1

noi that phong con trai chu ky 2

noi that phong con trai chu ky 3

noi that phong con trai chu ky 4

noi that phong con trai chu ky 5