Phòng khách

noi that phong khach c ngoc 1

noi that phong khach c ngoc 2

noi that phong khach c ngoc 3

noi that phong khach c ngoc 4

noi that phong khach c ngoc 5

Cầu thang

cau thang c ngoc 1

Bếp

noi that phong bep c ngoc 1

noi that phong bep c ngoc 2

WC

WC dep c ngoc 2

WC dep c ngoc 1

Phòng ngủ 1

noi that phong ngu dep 1 c ngoc 1

noi that phong ngu dep 1 c ngoc 2

Phòng ngủ 2

noi that phong ngu dep 2 c ngoc 1

noi that phong ngu dep 2 c ngoc 2

Phòng ngủ 3

noi that phong ngu dep c ngoc 2

noi that phong ngu dep c ngoc 1

Phòng ngủ 4noi that phong ngu dep c ngoc 4

noi that phong ngu dep c ngoc 3

Phòng master

noi that phong master c ngoc 1

noi that phong master c ngoc 2

noi that phong master c ngoc 3

noi that phong master c ngoc 4

WC

WC dep 1 c ngoc 1

WC dep 1 c ngoc 2