Khu vực chờ 

sanh phong khach c nga 1

sanh phong khach c nga 2

Phòng khách

noi that phong khach c nga 2

noi that phong khach c nga 3

noi that phong khach c nga 1

Bàn ăn

noi that phong an c nga 1

noi that phong an c nga 2

noi that phong an c nga 3

Bếp

noi that phong bep c nga 1

noi that phong bep c nga 2

Phòng ngủ đẹp

noi that phong ngu dep c nga 1

noi that phong ngu dep c nga 2

noi that phong ngu dep c nga 3

noi that phong ngu dep c nga 4

Phòng master 1

noi that phong master 2 c nga 1

noi that phong master 2 c nga 2

noi that phong master 2 c nga 3

noi that phong master 2 c nga 4

noi that phong master 2 c nga 5

Bàn làm việc

noi that phong master 2 c nga 6

noi that phong master 2 c nga 7

noi that phong master 2 c nga 8

noi that phong master 2 c nga 9

Phòng master 2

noi that phong master c nga 1

noi that phong master c nga 2

noi that phong master c nga 3

noi that phong master c nga 4

Phòng làm việc master 2

noi that phong master c nga 5

noi that phong master c nga 6

noi that phong master c nga 8

Phòng master 3

noi that phong master c nga 9

noi that phong master c nga 10

noi that phong master c nga 13

noi that phong master c nga 11