Labels & Badge

[header_title title="Labels" header_size="h6"]

[label_badget type="label" style="default"]Default[/label_badget] [label_badget type="label" style="success"]Success[/label_badget] [label_badget type="label" style="warning"]Warning[/label_badget]  [label_badget type="label" style="important"]Important[/label_badget] [label_badget type="label" style="info"]Info[/label_badget] [label_badget type="label" style="inverse"]Inverse[/label_badget]

 

[header_title title="Get the code or use Shortcode Generator" header_size="h6"]

[noshortcode][label_badget type="label" style="default"]Success[/label_badget] [label_badget type="label" style="success"]Success[/label_badget] [label_badget type="label" style="warning"]Warning[/label_badget][label_badget type="label" style="important"]Important[/label_badget] [label_badget type="label" style="info"]Info[/label_badget] [label_badget type="label" style="inverse"]Inverse[/label_badget][/noshortcode]

 

[header_title title="Badges" header_size="h6"]

[label_badget type="badge" style="default"]Default[/label_badget] [label_badget type="badge" style="success"]Success[/label_badget] [label_badget type="badge" style="warning"]Warning[/label_badget] [label_badget type="badge" style="important"]Important[/label_badget] [label_badget type="badge" style="info"]Info[/label_badget] [label_badget type="badge" style="inverse"]Inverse[/label_badget]

 

[header_title title="Get the code or use Shortcode Generator" header_size="h6"]

[noshortcode][label_badget type="badge" style="default"]Success[/label_badget][label_badget type="badge" style="success"]Success[/label_badget][label_badget type="badge" style="warning"]Warning[/label_badget][label_badget type="badge" style="important"]Important[/label_badget] [label_badget type="badge" style="info"]Info[/label_badget] [label_badget type="badge" style="inverse"]Inverse[/label_badget][/noshortcode]

 

 

 

Đối tác bên ngoài: Cong ty nha xinh center| Tu van thiết kế nhà đẹp - thiet ke biet thu dep | Công ty rèm cửa châu âu cung cấp rèm cuốn, rèm gỗ, rèm vảirèm văn phòng giá tốt | Thiet ke nha xinh| Cách chơi BET88| Hướng dẫn 188BET