Buttons

[header_title title="Buttons Shortcode" header_size="h6"]

button button button button

 

button button button button

 

[header_title title="Get the code or use Shortcode Generator" header_size="h6"]

[noshortcode]button[/noshortcode]

 

[header_title title="Custom Buttons Shortcode" header_size="h6"]

[custom_button]Purchase Now[/custom_button] [custom_button background="#f05858" box_shadow_color="#E53A3A"]Purchase Now[/custom_button] [custom_button background="#a0ce4e" box_shadow_color="#94C33F"]Purchase Now[/custom_button] [custom_button background="#f0591a" box_shadow_color="#DB4A0E"]Purchase Now[/custom_button]

 

[header_title title="Get the code or use Shortcode Generator" header_size="h6"]

[noshortcode] [custom_button background="#f05858" box_shadow_color="#E53A3A"]Purchase Now[/custom_button][/noshortcode]

Content Protection by DMCA.com
Đối tác bên ngoài: NHÀ XINH CENTER| Cong ty nha xinh sai gon| Tu van thiết kế nhà đẹp - thiet ke biet thu dep| Thiet ke nha xinh